Juhtimine

Võrgustiku igapäevast tegevust koordineerib sihtasutus Järvamaa Arenduskeskus ning juhib  ja esindab eestseisus, kuhu kuulub kolm liiget.

Eestseisus esindab võrgustikku kõigis toimingutes väljaarvatud juhul kui on kokku lepitud teisiti. Võrgustiku seisukohad kujundatakse juhatajate üldkoosolekul.

Kontaktid:

Janek Kadarik
eestseisuse liige
e-post: janek@raek.ee  
mob. +372 506 3705

Katrin Puusepp
eestseisuse liige
e-post: katrin@jarva.ee    
mob. +372 5349 7727

Andres Huul
eestseisuse liige
e-post: andres.huul@lak.ee 
mob. +372 55 572 557

Silja Talviste
koordinaator
e-post: silja.talviste@arenduskeskused.ee
mob. +372 5330 8130

 

Kasulikud viited: