Ettevõtlus

Ettevõtluse valdkonnas pakuvad arenduskeskused järgmisi teenuseid:

Jagavad infot:

  • toetusvõimaluste kohta;
  • maakondliku ettevõtlusinfo kohta;
  • eraturu konsultantide teenuste kohta;
  • potentsiaalsete investorite kohta.

Nõustavad potentsiaalseid ja alustavaid ettevõtjaid,  eesmärgiga toetada nende arenguplaani koostamist ja elluviimist, mille tulemusena saab ettevõtlikust inimesest toimiva ärimudeliga edukas ettevõtja.

 

Nõustavad tegutsevaid ettevõtjaid eesmärgiga toetada nende arenguplaani koostamist ja elluviimist, mille tulemusena saavutab klient püstitatud eesmärgid ning realiseerib oma potentsiaali maksimaalselt.  


 

Kasulikud viited: