Juhtimine

Võrgustiku igapäevast tegevust koordineerib sihtasutus Järvamaa Arenduskeskus ning juhib  ja esindab eestseisus, kuhu kuulub kolm liiget.

Eestseisus esindab võrgustikku kõigis toimingutes väljaarvatud juhul kui on kokku lepitud teisiti. Võrgustiku seisukohad kujundatakse juhatajate üldkoosolekul.

Kontaktid:

Marve Millend
eestseisuse liige
e-post: marve.millend@jaek.ee   
mob. +372 521 0431

Andres Huul
eestseisuse liige
e-post: andres.huul@lak.ee   
mob. +372 55 572 557

Jan Lätt
eestseisuse liige
e-post: jan.latt@arinouandla.ee  
mob. +372 516 5660

Silja Talviste
koordinaator
e-post: silja.talviste@arenduskeskused.ee
mob. +372 5330 8130

 

Kasulikud viited: