Investorteenindus

Investorteeninduses pakuvad maakondlikud arenduskeskused järgmisi teenuseid ja tuge:
  • investorpäringute vahendamine ja hankimine;
  • kohalikele omavalitsustele investortegevustes toe ja abi pakkumine; 
  • investeerimisvõimaluste andmebaasi haldamine ja info vahendamine;
  • investoritele suunatud infomaterjalide ettevalmistamine ja levitamine;
  • investorite, investeerimis-ja vahendusorganisatsioonide ning investeeringutest huvitatud ettevõtjate kontaktvõrgustike loomine;
  • investeerimiskeskkonna ja -kliima parendamise ettepanekute väljatöötamine, vastavate arendusprojektide käivitamine ning nendes osalemine.