Noorte Ettevõtlikkus

Ettevõtlikkuse valdkonnas on arenduskeskuste eesmärgiks kujundada noortes:

  • ettevõtlikku eluhoiakut;
  • majanduslikku mõtlemist;
  • vastutustundlikkust ja hoolivust;
  • koostöö ja analüüsi oskust;
  • julgust unistada. 


Oled Sa tööandja või lapsevanem, koolijuht, õpetaja või õppur, noorte konkurentsivõime tööturul ja nende koolist saadavad oskused ning teadmised mõjutavad meid kõiki nii praegusel ajahetkel kui tulevikus.  Vaata, kuidas saad Sina panustada noorte ettevõtlikkuse arendamisse ja osaleda Eesti liikuma tõmbamises! Ettevõtlusõppe programm, mis rahastab "Ettevõtliku kooli" laienemist.