Juhtimine

Võrgustiku igapäevast tegevust koordineerib sihtasutus Järvamaa Arenduskeskus ning juhib  ja esindab eestseisus, kuhu kuulub kolm liiget.

Eestseisus esindab võrgustikku kõigis toimingutes väljaarvatud juhul kui on kokku lepitud teisiti. Võrgustiku seisukohad kujundatakse juhatajate üldkoosolekul.

Kontaktid:

Marve Millend
eestseisuse liige
e-post: marve.millend@jaek.ee   
mob. +372 521 0431

Pille Sööt
eestseisuse liige
e-post: Pille.Soot@ivek.ee   

mob. +372 5145801

Jan Lätt
eestseisuse liige
e-post: jan.latt@arinouandla.ee  
mob. +372 516 5660

Silja Talviste
koordinaator
e-post: silja.talviste@arenduskeskused.ee
mob. +372 5330 8130

Riina Nõupuu
turunduse projektijuht
e-post: riina.noupuu@arenduskeskused.ee
mob. +372 5597 5839

 

Kasulikud viited: